English version
U utorak, 24. veljače 2009., Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (MINGORP) i Delegacija Europske komisije (DEK) u Hrvatskoj predstavit će rezultate RELEEL (eng. Approximation of EU Renewable Energy Legislation and Energy Efficiency Labelling) projekta. Također će Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije (SDURF) održati prigodnu prezentaciju o mogućnostima financiranja projekata obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti iz EU fondova. Pozivaju se svi zainteresirani kao i predstavnici medija da poprate prezentaciju rezultata RELEEL projekta koja će se održati u utorak, 24. veljače 2009. u 13.00 sati u "kino" dvorani Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 78.

U rujnu 2007. godine započela je provedba novog projekta pod nazivom "Usklađivanje zakonodavstva iz područja obnovljivih izvora energije i označavanje energetske učinkovitosti" (eng, "Approximation of EU Renewable Energy Legislation and Energy Efficiency Labelling" - RELEEL). Projekt financira Europska komisija kroz program CARDS2004 (Pomoć Europske zajednice u obnovi, razvoju i stabilizaciji - Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilization).

Projekt, čiji je korisnik Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, provodit će se 18 mjeseci, a njegov je cilj analizirati potrebe i dati jasne preporuke za daljnje usklađivanje hrvatskog zakonodavstva iz područja obnovljivih izvora energije i kogeneracije s pravnom stečevinom Europske unije. Projekt ujedno ima i snažan promotivno-edukativni karakter, pa će se za vrijeme njegova trajanja organizirati niz seminara i radionica i izraditi promotivni materijali u svrhu podizanja razine svijesti i znanja široke javnosti o obnovljivim izvorima i energetskoj učinkovitosti u Hrvatskoj.

Više o projektu

Korisnik projekta
Izvođači projekta
 
Ova web stranica izrađena je uz potporu Europske unije.
Sadržaj ove web stranice odgovornost je izvođača projekta i ni na koji način ne odražava stajališta Europske unije.